| |     Español | english  
Naslovna
Biografija


 

      Katarina Lalić-Smajević, ambasador Republike Srbije

 

2018
Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Kraljevini Španiji i u Kneževini Andori

        2017
        V.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju

2015
Zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju

2013-2015
Zamenik šefa misije u zvanju ambasadora u Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN u Njujorku

2010-2013
Ministar savetnik u Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN u Njujorku

2009-2010
Ministar savetnik u Odeljenju za NATO u Generalnoj direkciji za bezbednosnu politiku

2007-2009
Zamenik šefa misije u Stalnoj misiji Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu

2005 - 2007
Opunomoćeni ministar, Zamenik šefa odeljenja za UN 

        2001-2004
        Prvi savetnik u Stalnoj misiji SRJ, SCG pri UN u Njujorku

2000-2001
Savetnik u Generalnoj direkciji za multilateralnu saradnju

1995-1999
Treći sekretar, drugi sekretar i tri godine otpravnik poslova a.i. Stalne delegacije Savezne Republike Jugoslavije pri UNESCO u Parizu

1991-1995
Treći sekretar u Odeljenju za ekonomsku multilateralu

1990 - 1991
Pripravnik u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije

1987 – 1990
Pripravnik – stručni saradnik u Saveznom sekretarijatu za finansije

       

         Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

         Strani jezici:  španski, engleski, francuski

         Bračno stanje:  udata, dvoje dece

 Ambasador
Biografija